Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

I Persondatapolitikken kan du læse, til hvilke formål vi behandler personoplysninger, hvordan vi passer på de oplysninger, vi modtager, samt hvilke rettigheder, disse personer har.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Monnick Gaiazz Artist 
CVR 10166896
Telefon: 31317666
Mail: monnickgaiazz@gmail.com

Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger.

Når du bruger vores hjemmeside, behandles følgende personoplysninger:

Formål:
• At optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion samt foretage målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre Hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud.

Hvilke typer personoplysninger behandles?:
• Når du bruger hjemmesiden, indsamler vi automatisk ip-adresser og cookies. Læs vores cookiepolitik.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
• Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f – legitim interesse.

Opbevaring af dine personoplysninger:
• Oplysninger indsamlet ved brug af hjemmesiden slettes, når formålet af behandlingen ikke længere er til stede dog senest 6 måneder efter sidste besøg.

Når du handler på vores hjemmeside, bahne.dk, behandles følgende personoplysninger:

Formål:
• Salg af produkter og efterfølgende håndtering, herunder reklamationer, returneringer mv.

Hvilke typer af personoplysninger behandles:
• Almindelige personoplysninger, f.eks. navn, adresse, telefonnummer, mail, betalingsoplysninger.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
• Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b (behandlingen er nødvendig med hensyn til opfyldelsen af aftalen, der indgås med kunderne, litra c (behandlingen er pålagt ved lov, litra f (behandlingen er nødvendig for at forfølge en legitim interesse, f.eks. kundeservice).

Hvor stammer dine personoplysninger fra?:
• Kommer fra kunden selv.

Opbevaring af dine personoplysninger:
• Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år + indeværende år.

I hvilke situationer behandler vi personoplysninger:

• Salg til kontantkunder
• Salg til kreditkunder
• Salg med levering
• Salg til forudbestilling
• Håndtering af reklamationer
• Returnering

Formål:
• Salg af produkter og efterfølgende håndtering, herunder reklamationer, returneringer mv.

Hvilke typer af personoplysninger behandles?:
• Almindelige personoplysninger, f.eks. navn, adresse, telefonnummer, mail, betalingskortoplysninger.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
• Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b (behandlingen er nødvendig med hensyn til opfyldelsen af aftalen, der indgås med kunderne, litra c (behandlingen er pålagt ved lov, litra f (behandlingen er nødvendig for at forfølge en legitim interesse, f.eks. kundeservice).

Hvor stammer dine personoplysninger fra?:
• Kommer fra kunden selv.

Opbevaring af dine personoplysninger:
• Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år + indeværende år.

Når du handler som erhvervskunde:

Formål:
• Salg af produkter og efterfølgende håndtering, herunder reklamationer, returneringer mv.

Hvilke typer af personoplysninger behandles:
• Almindelige personoplysninger, f.eks. navn, adresse, telefonnummer, mail, betalingskort oplysninger, købshistorik og evt. korrespondance og dokumentation om de produkter, kunden har købt.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
• Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b (behandlingen er nødvendig med hensyn til opfyldelsen af aftalen, der indgås med kunderne, litra c (behandlingen er pålagt ved lov, litra f (behandlingen er nødvendig for at forfølge en legitim interesse, f.eks. kundeservice).

Hvor stammer personoplysninger fra?:
• Kommer fra erhvervskunden selv.

Opbevaring af dine personoplysninger:
• Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år + indeværende år.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbreve, konkurrencer og andet elektronisk markedsføring:

Formål:
• Markedsføring.

Hvilke typer af personoplysninger behandles:
• Almindelige personoplysninger, f.eks. navn, telefonnummer, mail.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
• Markedsføringsloven §10 stk. 1 (spamreglen) & Databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke).

Hvor stammer dine personoplysninger fra?:
• Kommer fra kunden selv.

Opbevaring af dine personoplysninger:
• Vi opbevarer dine personoplysninger, indtil samtykke trækkes tilbage – eller aktiviteten nedlægges.

Hvis du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger:

Formål:
• Personaleadministration.

Hvilke typer personoplysninger behandler vi:
• Kontaktoplysninger (fornavn, efternavn, adresse, postnummer, by, CV-oplysninger, anbefalinger).

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
• Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b & f. (Nødvendig behandling som led i opfyldelsen af aftalen samt for at forfølge en legitim interesse).

Hvor stammer dine personoplysninger fra?:
• Oplysninger modtages fra ansøger.

Opbevaring af dine personoplysninger:
• Vi sletter oplysninger om alle kandidater, når ansættelsesprocessen er afsluttet, dog senest 6 måneder efter at personoplysningerne er indsamlet.

Modtagere af personoplysninger:
Vi kan videregive dine personoplysninger til følgende modtagere:
• Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til PostNord, GLS eller en transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig. Ved køb af ikke lagerførte varer kan de nævnte oplysninger videregives til producenten eller sælgeren af den pågældende vare, som i så fald vil forestå leverancen.

• Ved køb af ikke lagerførte varer kan de nævnte oplysninger videregives til producent/leverandør, transportør eller sælgeren af den pågældende vare, som i så fald vil forestå leverancen.

• I forbindelse med reklamationshåndtering kan de nævnte oplysninger videregives til producent/leverandør.

• Revisor.

Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Blandt andet videregives oplysninger om dit navn og din e-mail til TrustPilot, således at der på vores vegne kan sendes en invitation til at vurdere os på TrustPilots hjemmeside. Vælger du at foretage en anmeldelse, bliver TrustPilot dataansvarlig for de afgivne oplysninger.

Disse virksomheder er databehandlere under vores instruks og behandler data, som vi er data-ansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige data-behandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

Dine rettigheder:

Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
• Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
• Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig.

Ret til sletning
• I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
• Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
• Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at trække samtykke tilbage
• Hvis Monnick Gaizz´ behandling af personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at trække samtykket tilbage. Hvis du trækker et samtykke tilbage, vil vi fra det tidspunkt, samtykket er trukket tilbage, ophøre den videre behandling af dine personoplysninger. Tilbagetrækningen påvirker ikke lovligheden af den behandling, der har fundet sted.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
• Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på http://www.datatilsynet.dk.
 
Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os.

Monnick Gaiazz Artist 
CVR 10166896
Telefon: 31317666
Mail: monnickgaiazz@gmail.com

Klage til Datatilsynet:
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på http://www.datatilsynet.dk.

Monika Pedersen